ผลสำรวจชี้ “ลอนดอน” เป็นเมืองปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้หญิง

มูลนิธิธอมสัน รอยเตอร์ส  เปิดเผยผลสำรวจ ที่ทำการเก็บข้อมูล ผู้หญิงจาก 19 เมืองใหญ่ทั่วโลกเกี่ยวกับ “ความรุนแรงทางเพศต่างๆ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติที่อันตรายและละเมิดสิทธิความเสมอภาคทางเพศ” ปรากฎว่า กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่ให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุข การเงิน และการศึกษาได้ดีที่สุด รวมทั้งยังเป็นเมืองที่ปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรงทางเพศต่างๆ ได้ดีที่สุด รองลงมาอันดับที่ 2 คือกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และอันดับที่ 3 คือกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ขณะที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เป็นประเทศที่ให้การปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรงต่างๆได้แย่ที่สุด รองลงมาคือ นครการาจี ประเทศปากีสถาน และกรุงกินชาซา ประเทศคองโก โดยหญิงสาวผู้หนึ่งที่อาศัยในกรุงไคโร กล่าวว่า เธอต้องการโอกาสในการจ้างงานที่เสมอภาคกันกับเพศชายมากขึ้น เพื่อที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ เนื่องจากไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะได้แต่งงาน

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ว่า กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และนครเซาเปาโล ประเทศบราซิล เป็นเมืองที่ผู้หญิงได้รับความรุนแรงทางเพศ และเกิดการล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด โดยข้อมูลทางอาชญากรรมจากทางการชี้ว่า ในปี 2015 จะมีผู้หญิง 4 คนถูกข่มขืนในทุกๆ ชั่วโมง โดยหญิงสาวผู้ที่อาศัยในกรุงนิวเดลีคนหนึ่ง กล่าวว่า “การถูกจ้อง ถูกเดินตาม ถูกสัมผัส ถูกลูบคลำ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่กรุงนิวเดลี”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *